Nuevo equipo de auto radiografía único en España para potenciar la creación de nuevos radiofármacos

«Supón unha ferramenta excelente para acelerar o desenvolvemento de novos fármacos, que se empregan tanto para o diagnóstico como para o tratamento de…